Dobrodošli!

Ženski kostim 19 vek Ljudi proučavaju sebe već vekovima. Samo se jedna disciplina odlučila da svoja istraživanja ne ulepšava!
 Pridruži se:
 1) Ako te interesuje antropologija i etnologija, želiš da studiraš ili je već studiraš  - ovo mesto će ti biti od velike pomoći tokom studija ili neće!
 2) Ako u tvom selu ili gradu izumire neki običaj ili se zaboravlja - ovo je pravo mesto da se ne zaboravi!
 3) Ako si iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije -  napiši kakav je pogled na svet u tvojoj državi ili kakav je tvoj pogled na svet!
 4) A svi Vi ako imate neki zanimljiv tekst koji je zaturen u vašem računaru podelite ga sa nama - to je ljudski, ili nije!?

Za aktivne članove memento mori, ne važi;)

Šta je antropologija?

Antropologija je najopštija nauka o ljudskom rodu na celoj našoj planeti kroz čitavo vreme. Ona je spoj dva ljudska aspekta biološkog i kulturnog. Prema mišljenju prof. Zagorke Golubović, antropologija je „najkontroverznija misaona disciplina koja se ne može jednostavno klasifikovati jer pripada i filozofiji i društvenim i humanističkim naukama. U antropologiji postoji više poddisciplina a tradicionalno se dele na četri najvažnije:

Šta je kultura?

Kultura, kao pojam, ima više različitih značenja. Za neke se odnosi na uvažavanje dobre književnosti, muzike, umetnosti, i hrane. Za biologa, to će verovatno biti kolonija bakterija i drugih mikroorganizama koji rastu, u hranjivom ambijentu, u posudi kakve laboratorije. Međutim, za antropologe i ostale naučnike koji proučavaju ponašanja, kultura je ceo niz naučenih obrazaca ljudskog ponašanja. Izraz je prvi put...

Antropološke teorije

Način na koji je ukovireno pitanje koje traži odgovor u istrživanju i razumevanju ljudskih iskustava neizbežno će uticati na odgovore koji će vam stizati. Poznavanjem sopstvene teorije, znamo  okvir pitanja koj traži odgovor to je osnovni preduslov  u studiji ljudskih okolnosti. Drugim rečima, znate koje ste kofere poneli sa sobom na putovanju. Jednom kada se upoznate sa teorijama,  odbacite sve što vam je nepotrebno i obucite ono što vam najbolje...

Ritual

 Kakvu ulogu koncept rituala igra u proučavanju savremenog društva i kulture? Kao jedan od osnivača koncepta naše discipline, ritual je dugo bio kamen temeljac antropološke misli: iz dela Emila Dirkema preko Gregori Bejtson-a, Klod Levi-Stros-a , Meri Daglas, Viktora Tarnera i, bezbrojni klasici su izgrađeni na beskonačno zbunjujući i tako fascinantan aspekt ljudskog života.

Predmet antropologije

Predmet antropologije ograničen je samo čovekom. On nije vezan vremenom - zadire u geološku prošost dokle god se može pratiti čovekov trag. Nije vezan za neko područje, već je svetskih razmera. Antropologija se opredelila za primitivnog čoveka pošto nijedna druga nauka nije htela da se njime pozabavi, ali nikada se nije odrekla namere da objasni i visoke civilizacije. Ona se interesuje za najegzotičniji deo čovečanstva, ali isto tako i za nas, u ovom času, u našem kraju.

Afrička religija

Ne postoji nijedna religija, teologija, pogled na svet, ili ritualni sistem koji objedinjuje celu Afriku. Afrika obuhvata širok spektar tradicionalnih verovanja. Iako verski običaji se ponekad dele na mnoga lokalna društva, obično su jedinstveni za određene populacije ili geografske regione. "Tradicionalno" u ovom kontekstu znači autohtoni, što je temelj, koji se prenosi iz generacije u generaciju, treba da bude uvažen i da se praktikuje danas i zauvek.

Najnovije

Prvobitno društvo (Band society) je najjednostavniji oblik ljudskog društva. Prvobitno društvo uglavnom se sastoji od male matične grupe, ne veće od proširene porodice ili klana; neke definicije daju da se ova zajednica sastoji ne više od 100...
Elman Service klasifikovao je četiri faza socijalne evolucije koja su takođe četiri nivoa političkih organizacija: Prvobitno društvo (Bend), Pleme, Poglavarstvo (Chiefdom) i Država.
Richard Borshay Lee (rođen 1937) je kanadski antropolog. Lee je studirao na Univerzitetu u Torontu i na Univerzitetu u Kaliforniji, Berkli, gde je i doktorirao. Trenutno, radi na Univerzitetu u Torontu, kao počasni profesor antropologije. Lee...
U antropologiji, liminalna faza ili liminalnost (od latinske reči Limen, što znači "prag") je kvalitet dvosmislenosti ili dezorijentacije koja se javlja u srednjem stadijumu rituala, kada učesnik nema svoj pred-ritualnu status, a jo...
Kulturni kapital deluje kao društveni odnos u okviru sistema razmene koji uključuje akumulirana kulturna znanja koja daju moć i status. Pa se tako Kulturni kapital odnosi na ne finansijsku društvenu imovinu koja promoviše...
Obred prelaza je ritual, događaj, koji označava prelazk osobe iz jednog statusa u drugi. Koncept obreda prelaza kao opšte teorije socijalizacije je prvi put formalno artikulisao Arnold van Gennep u svojoj knjizi "Obreda prelaza" za...
Obred ili ritual je osnovni, ceremonijalni, obično religiozni, čin. Obredi u tom smislu spadaju u tri glavne kategorije:
Sufizam je naziv za razne mističke pokrete unutar islama koji se odlikuju insistiranjem na askezi, ljubavi, spoznaji duhovne istine i ekstatičkom jedinstvu sa voljenim Tvorcem, kao krajnjim cilju svakog pojedinca. Sufisti su organizirani u različita...