Dobrodošli!

Ženski kostim 19 vek Ljudi proučavaju sebe već vekovima. Samo se jedna disciplina odlučila da svoja istraživanja ne ulepšava!
 Pridruži se:
 1) Ako te interesuje antropologija i etnologija, želiš da studiraš ili je već studiraš  - ovo mesto će ti biti od velike pomoći tokom studija ili neće!
 2) Ako u tvom selu ili gradu izumire neki običaj ili se zaboravlja - ovo je pravo mesto da se ne zaboravi!
 3) Ako si iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije -  napiši kakav je pogled na svet u tvojoj državi ili kakav je tvoj pogled na svet!
 4) A svi Vi ako imate neki zanimljiv tekst koji je zaturen u vašem računaru podelite ga sa nama - to je ljudski, ili nije!?

Za aktivne članove memento mori, ne važi;)

Šta je antropologija?

Antropologija je najopštija nauka o ljudskom rodu na celoj našoj planeti kroz čitavo vreme. Ona je spoj dva ljudska aspekta biološkog i kulturnog. Prema mišljenju prof. Zagorke Golubović, antropologija je „najkontroverznija misaona disciplina koja se ne može jednostavno klasifikovati jer pripada i filozofiji i društvenim i humanističkim naukama. U antropologiji postoji više poddisciplina a tradicionalno se dele na četri najvažnije:

Šta je kultura?

Kultura, kao pojam, ima više različitih značenja. Za neke se odnosi na uvažavanje dobre književnosti, muzike, umetnosti, i hrane. Za biologa, to će verovatno biti kolonija bakterija i drugih mikroorganizama koji rastu, u hranjivom ambijentu, u posudi kakve laboratorije. Međutim, za antropologe i ostale naučnike koji proučavaju ponašanja, kultura je ceo niz naučenih obrazaca ljudskog ponašanja. Izraz je prvi put...

Antropološke teorije

Način na koji je ukovireno pitanje koje traži odgovor u istrživanju i razumevanju ljudskih iskustava neizbežno će uticati na odgovore koji će vam stizati. Poznavanjem sopstvene teorije, znamo  okvir pitanja koj traži odgovor to je osnovni preduslov  u studiji ljudskih okolnosti. Drugim rečima, znate koje ste kofere poneli sa sobom na putovanju. Jednom kada se upoznate sa teorijama,  odbacite sve što vam je nepotrebno i obucite ono što vam najbolje...

Ritual

 Kakvu ulogu koncept rituala igra u proučavanju savremenog društva i kulture? Kao jedan od osnivača koncepta naše discipline, ritual je dugo bio kamen temeljac antropološke misli: iz dela Emila Dirkema preko Gregori Bejtson-a, Klod Levi-Stros-a , Meri Daglas, Viktora Tarnera i, bezbrojni klasici su izgrađeni na beskonačno zbunjujući i tako fascinantan aspekt ljudskog života.

Predmet antropologije

Predmet antropologije ograničen je samo čovekom. On nije vezan vremenom - zadire u geološku prošost dokle god se može pratiti čovekov trag. Nije vezan za neko područje, već je svetskih razmera. Antropologija se opredelila za primitivnog čoveka pošto nijedna druga nauka nije htela da se njime pozabavi, ali nikada se nije odrekla namere da objasni i visoke civilizacije. Ona se interesuje za najegzotičniji deo čovečanstva, ali isto tako i za nas, u ovom času, u našem kraju.

Afrička religija

Ne postoji nijedna religija, teologija, pogled na svet, ili ritualni sistem koji objedinjuje celu Afriku. Afrika obuhvata širok spektar tradicionalnih verovanja. Iako verski običaji se ponekad dele na mnoga lokalna društva, obično su jedinstveni za određene populacije ili geografske regione. "Tradicionalno" u ovom kontekstu znači autohtoni, što je temelj, koji se prenosi iz generacije u generaciju, treba da bude uvažen i da se praktikuje danas i zauvek.

Najnovije

Juda je jedno od Dvanaest izraelskih plemena, koje je osnovao Jakovljev sin Juda. Zajedno s plemenom Benjamin, i već asimilovanim plemenom Simeon, osnovali su Kraljevstvo Juda koje je nastalo podelom Kraljevstva Izrael. Nakon pada severnog...
Simeon je jedno od Dvanaest izraelskih plemena čiji je praotac, prema predanju iz Starog Zaveta, bio Jakovljev sin Simeon. Pleme Simeon kasnije je asimilovano u Pleme Juda.  
Benjamin je jedno od Dvanaest izraelskih plemena čiji je praotac, prema Bibliji Jakovljev sin Benjamin. Pleme Benjamin je zajedno s plemenom Juda, kao i sa već asimiliranim plemenom Šimun, stvorilo južno izraelsko kraljevstvo - Kraljevstvo...
Zebulun je ime jednog od Dvanaest izraelskih plemena, čiji je praotac, prema biblijskom predanju, Zebulun, šesti sin što ga je Lea rodila Jakovu. Pleme je boravilo na području zapadno i severozapadno od brda Tabor u Galileji.
Ruben je ime jednog od Dvanaest izraelskih plemena, poreklom od Rubena, Jakovljevog prvorođenog sina. Prema biblijskom predanju, Ruben postaje otac četvorice sinova, koji su se zvali Henok, Falu, Hesron, i Karmi, koji su bili začetnici klanova (...
Naftali je naziv jednog od Dvanaest izraelskih plemena, čiji je praotac, prema biblijskom predanju, bio Naftali, sin Jakova i Raheline sluškinje Bilhe. Pleme se prostiralo na području uz zapadnu obalu Galilejskog jezera, pa na sever do Dana i...
Manaše je ime jednog od Dvanaest izraelskih plemena, čiji je praotac, prema biblijskom predanju, bio Manaše, sin Josipov i stariji brat Efrajimov, te unuk Jakova, praoca Izraela. Pleme je zauzimalo područje središnjeg gorja...
Jisakar je jedno od Dvanaest izraelskih plemena, čiji je praotac, prema biblijskom predanju, Jisakar, peti sin što ga je Lea rodila Jakovu. Pleme Jisakar prostiralo se na području jugozapadno od Galilejskog jezera.