Dobrodošli!

Ženski kostim 19 vek Ljudi proučavaju sebe već vekovima. Samo se jedna disciplina odlučila da svoja istraživanja ne ulepšava!
 Pridruži se:
 1) Ako te interesuje antropologija i etnologija, želiš da studiraš ili je već studiraš  - ovo mesto će ti biti od velike pomoći tokom studija ili neće!
 2) Ako u tvom selu ili gradu izumire neki običaj ili se zaboravlja - ovo je pravo mesto da se ne zaboravi!
 3) Ako si iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije -  napiši kakav je pogled na svet u tvojoj državi ili kakav je tvoj pogled na svet!
 4) A svi Vi ako imate neki zanimljiv tekst koji je zaturen u vašem računaru podelite ga sa nama - to je ljudski, ili nije!?

Za aktivne članove memento mori, ne važi;)

Šta je antropologija?

Antropologija je najopštija nauka o ljudskom rodu na celoj našoj planeti kroz čitavo vreme. Ona je spoj dva ljudska aspekta biološkog i kulturnog. Prema mišljenju prof. Zagorke Golubović, antropologija je „najkontroverznija misaona disciplina koja se ne može jednostavno klasifikovati jer pripada i filozofiji i društvenim i humanističkim naukama. U antropologiji postoji više poddisciplina a tradicionalno se dele na četri najvažnije:

Šta je kultura?

Kultura, kao pojam, ima više različitih značenja. Za neke se odnosi na uvažavanje dobre književnosti, muzike, umetnosti, i hrane. Za biologa, to će verovatno biti kolonija bakterija i drugih mikroorganizama koji rastu, u hranjivom ambijentu, u posudi kakve laboratorije. Međutim, za antropologe i ostale naučnike koji proučavaju ponašanja, kultura je ceo niz naučenih obrazaca ljudskog ponašanja. Izraz je prvi put...

Antropološke teorije

Način na koji je ukovireno pitanje koje traži odgovor u istrživanju i razumevanju ljudskih iskustava neizbežno će uticati na odgovore koji će vam stizati. Poznavanjem sopstvene teorije, znamo  okvir pitanja koj traži odgovor to je osnovni preduslov  u studiji ljudskih okolnosti. Drugim rečima, znate koje ste kofere poneli sa sobom na putovanju. Jednom kada se upoznate sa teorijama,  odbacite sve što vam je nepotrebno i obucite ono što vam najbolje...

Ritual

 Kakvu ulogu koncept rituala igra u proučavanju savremenog društva i kulture? Kao jedan od osnivača koncepta naše discipline, ritual je dugo bio kamen temeljac antropološke misli: iz dela Emila Dirkema preko Gregori Bejtson-a, Klod Levi-Stros-a , Meri Daglas, Viktora Tarnera i, bezbrojni klasici su izgrađeni na beskonačno zbunjujući i tako fascinantan aspekt ljudskog života.

Predmet antropologije

Predmet antropologije ograničen je samo čovekom. On nije vezan vremenom - zadire u geološku prošost dokle god se može pratiti čovekov trag. Nije vezan za neko područje, već je svetskih razmera. Antropologija se opredelila za primitivnog čoveka pošto nijedna druga nauka nije htela da se njime pozabavi, ali nikada se nije odrekla namere da objasni i visoke civilizacije. Ona se interesuje za najegzotičniji deo čovečanstva, ali isto tako i za nas, u ovom času, u našem kraju.

Afrička religija

Ne postoji nijedna religija, teologija, pogled na svet, ili ritualni sistem koji objedinjuje celu Afriku. Afrika obuhvata širok spektar tradicionalnih verovanja. Iako verski običaji se ponekad dele na mnoga lokalna društva, obično su jedinstveni za određene populacije ili geografske regione. "Tradicionalno" u ovom kontekstu znači autohtoni, što je temelj, koji se prenosi iz generacije u generaciju, treba da bude uvažen i da se praktikuje danas i zauvek.

Najnovije

. Opšteprihvaćena i najzastupljenija definicija snafa jeste da je to dokumentarni zapis smaknuća neke osobe ili više njih, a da pri tome, taj zapis mora biti komercijalno distribuiran na andergraund filmskom tržištu. Definicija...
Tradicionalna kulturna Afrička muzika, ali sa modernim obrtom. Dopada mi se ova posebna pesmu koju sam danas našao. Pevač ( Eze ) je Igbo porekla a pevačica ( Sherifa Gunu ) je Dagomba ( Severna - Gana ). Video pokazuje uglavnom kulturni...
Ovo je pitanje porekla, a ne da li je neko "za ili protiv obrezivanja". Sve što znamo je da ova praksa traje najmanje 15.000 godina, koja datira iz zabeležene istorije . Ne postoji konsenzus o tome kako je došlo do...
Za sve one koji mnogo vole filmove o Drugom svetkom ratu. Dokumntarci i filmovi koji su radjeni po istinitom dogadjaju se vise nego pozeljni. Samo jedno malo pravilo vezano za ovu temu: - Ako mozete da postavite originalni naziv filma jer se tako...
Ovde imate test poznavanja španskog jezika. Odličan je test. Ostavite svoj rezultat. Ja imam samo 21% tačnih odgovora :) Spanish Proficiency Test
Ovo je interaktivni test koji povećava ili smanjuje nivo težine pitanja prema odgovorima koje dajete tokom polaganja testa. Koji je vaš nivo engleskog? Verujem da je test tako napravljen da i onima kojima je maternji jezik engleski...
Dambe, takođe poznate kao Kokawa imaju razvijenu formu boksa koja pripada narodu Hausa, Zapadna Afrika. Laamb-Senegal Je vrsta narodnog rvanju koji tradicionalno obavljaja narod Serer, a sada je nacionalni sport u Senegalu i delovima Gambije, i...